Ukoliko želite postati dio našem mladog i dinamičnog tima, možete se prijaviti na OTVORENI NATJEČAJ ili poslati OTVORENU ZAMOLBU ZA POSAO korištenjem online obrasca dostupnog na našim internetskim stranicama. 

Odaberite datoteke
Size limit for each file is 2.00 MB

  Naziv tvrtke:
  Adresa:
  Telefon:

  Fax:
  Mobitel:

  Trgovački registar:
  Žiro račun:

  IBAN:
  SWIFT:

  Članovi uprave:
  Temeljni kapital:

  ALANIS d.o.o
  Antuna Barca 3d, Rijeka
  +385 (0)51 709 151
  +385 (0)51 214 219
  +385 (0)51 709 151
  +385 (0)91 8992 576

  Ured državne uprave u PGŽ-u
  Addiko Bank d.d.
  2500009-1101270869
  HR63 2500 0091 1012 7086 9
  HAABHR22

  Goran Luketić
  30.000,00 kn, uplaćen u cijelosti 

  © 2016 Alanis. Sva prava zadržana. Developed By StudioIT